Tanfolyami és adatvédelmi szabályzat

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a HOBBY ÓRÁS TANFOLYAMI szabályzatot, melyben a TEMPORA Kft tájékoztatja a tanfolyamra jelentkezőket – továbbiakban: résztvevőket-  a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, valamint a tanfolyamra való jelentkezés és részvétel feltételeiről!

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT ”ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL HOZZÁJÁRUL ADATAINAK ALÁBBI MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ.

A TANFOLYAMI SZABÁLYZATOT ”ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL ÚGY NYILATKOZIK, HOGY OLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA A JELENTKEZÉS ÉS  RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIT.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lemondási feltételek a mindennapi életben szokásos feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, ezért kérjük, hogy azt még figyelmesebben olvassa el, és csak akkor fogadja el a szabályzatot, ha ezen feltételeket is elfogadja.

Kérjük, hogy a regisztráció során olyan elektronikus címet (email címet) adjon meg, amelyet rendszeresen néz, mert a szervező minden fontos információt a résztvevő által megadott email címre küld meg elektronikus úton, nem postai úton.

 1. A Tempora Kft által meghirdetett Hobby-órás tanfolyam nem ad semmilyen képzettséget, oklevelet vagy bizonyítványt, célja kizárólag, hogy órák szerelése, működése iránt érdeklődőknek szakképzett és gyakorlott órásmesterek irányításával képet nyújtson az órák működéséről, szerkezetéről.
 2. A tanfolyam során a résztvevők a Tempora Kft eszközeivel és óráin saját maguk végezhetnek javításokat, beállításokat. A tanfolyam során használt órák, eszközök, tárgyak, felszerelések a TEMPORA Kft tulajdona, és a tanfolyamot követően sem kerül a résztvevő tulajdonába, azokat a résztvevő a tanfolyamvezető felhívására, de legkésőbb a tanfolyam helyszínének elhagyása előtt köteles visszaadni a tanfolyamvezetőnek.
 3. A tanfolyam helyszíne előreláthatólag Budapest, VI. kerület, Andrássy út 64, de a szervező fenntartja a tanfolyam helyszínének megváltozási jogát Budapest területén belül. Az esetleges változás legkésőbb 5 nappal a tanfolyam megkezdése előtt, a résztvevő által megadott elektronikus email címen közlésre kerül a résztvevővel.
 4. A részvételhez semmilyen előképzettség nem szükséges.
 5. A szervező a tanfolyamot havonta egy alkalommal tervezi megrendezni. Egy tanfolyamra jelentkezők minimális létszáma 3 fő, maximális létszáma 5 fő.
 6. A tanfolyam tervezett időtartama: 9-17 óra között. A tanfolyami tematika, időtartam, részvételi díj, mindig az adott tanfolyam részvételi felhívásában található honlapunkon. A szervező fenntartja magának a tematika megváltoztatásának a jogát.
 7. Jelentkezés módja: honlapunkon elektronikus úton (tempora.hu,) vagy személyesen: 1062 Budapest, Andrássy u.64 szám alatt H-P-ig 10-18.00 nyitvatartási időben.
 8. A tanfolyam részvételi díj köteles, kérjük, hogy az aktuális tanfolyam díjáról honlapunkon tájékozódjon. A részvételi díj fizetési ütemezése:
 • A részvételi díj 20%-a a jelentkezéssel egyidejűleg fizetendő készpénzben vagy átutalással (bankszámlaszám: OTPBank 11705008-21369267)
 • A tanfolyam napja előtt 14 nappal esedékes a tanfolyami díjból hátralévő összeg.
 • Lemondási feltételek:

A tanfolyam megkezdése előtti 14. napig a tanfolyam elektronikus úton, vagy postai úton minden költségvonzat nélkül lemondható, ebben az esetben a lemondást követő 8 napon belül visszafizetjük a befizetett díjat. A díj arra a bankszámlára kerül visszafizetésre, ahonnan a díj érkezett. Személyes befizetés esetén visszafizetést akkor tudunk teljesíteni, ha a résztvevő a díjat személyesen fizette be, és személyesen fárad be az üzletünkbe, továbbá igazolja magát.

A tanfolyam megkezdése előtt 14 napon belül a tanfolyam nem mondható le, lemondás esetében a tanfolyam dijának elölegeként befizetett 20%-a illeti meg a szervezőt.

A Szervező a tanfolyamot az alábbi esetekben mondhatja le 7 napon belül:

 • jelentkezők száma nem éri el a 3 főt,
 • közismert olyan vis maior esemény, amely lehetetlenné teszi a tanfolyam megrendezését.

A szervező általi lemondás esetén a teljes befizetett összeg visszajár a résztvevőnek, a résztvevő semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

 Adatkezelési szabályok

 1. A honlapon keresztül a résztvevők önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat.10. Az Szervező az adatokat és a Résztvevő által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között, azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.

  11. A Résztvevők regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. Az Szervező fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az adatbázisból. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

 2. A Résztvevő a jelenkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott személyes adatait a Szervező az alábbi pontokban megadott módon, az információs önrendelkezés jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info tv. ) összhangban kezelje.
 3. A Szervező kizárólag a Tanfolyam lebonyolításához feltétlenül szükséges személyes adatokat gyűjti a Résztvevőktől. Ezek különösen a Résztvevővel való kapcsolattartás megkönnyítését, a számviteli bizonylatolásnak és a tanfolyam lebonyolíthatóságának megfelelő célt szolgálnak.
 4. A Szervező a Résztvevők személyes adatait harmadik félnek nem adja át. Személyes adatait az Szervező csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha a Résztvevő ehhez beleegyezését adja, vagy az Szervezőket erre jogszabály kötelezi.
 5. Személyes adatokat a Résztvevő által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről a felhasználónév és jelszó visszaigazolásával a Résztvevő az általa megadott email címre visszaigazolást kap.16. A Résztvevő saját maga módosíthatja vagy törölheti adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére az Szervező munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból.
 6. Személyes adatok védelme
  Az Szervező a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tűzfallal védett szerveren tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
 7. A Résztvevő adatainak kezelésével kapcsolatos jogokra, jogorvoslatra, illetve jelen szabályzatban nem részletezett adatokkal kapcsolatos eljárásra az Info törvény rendelkezései irányadóak.Amennyiben adatvédelmi vagy tanfolyam szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az alábbi e-mail címen keresztül érheti el az Szervezőt:

oraszerviz@tempora.hu

 

Egyéb elérhetőségeink:

Telefon: +36 1 331 3188 / +36 1 302 1471